Algemene Voorwaarden

Daar ‘Het Laatste  Rondje’ een amateur toerrit is, waaraan u op vrijwillige basis deelneemt, verzoeken wij u de geldende wettelijke regels in acht te nemen.

 

De organisatie van “Het Laatste Rondje” stelt zich voorts niet aansprakelijk voor schade aan auto’s, diefstal van auto’s en overige schade en letsel opgelopen gedurende “Het Laatste Rondje”.

 
Wij rekenen op uw begrip in deze en wensen u een fantastische toerrit toe!

 

Organisatie ‘Het Laatste Rondje’